Centrum Chrześcijańskie KANAAN w Zduńskiej Woli

Słowo z 15.12.2019 – Jak mówić innym Ewangelię

W ostatnim słowie nagranym w 2019 roku nasz pastor podzielił się tym, w jaki sposób powinna być głoszona Ewangelia. Nie mówił jednak o tym, co, lecz jak mówić: trzeba okazać drugiej osobie szacunek, nie potępiać za sposób życia, który prowadzi. Cokolwiek mówimy, trzeba też uważać, czy Bóg nie daje nam poprzez myśli wskazówek, co mówić do konkretnego człowieka. Przy mówieniu do osób przeciwnej płci konieczne jest też zachować dystans, tak by nie stwarzać dwuznacznych sytuacji.

Jak zawsze słowo to można pobrać na komputer (po kliknięciu przycisku „Otwórz w nowej karcie”, a w nowej karcie „Pobierz”) lub przesłuchać poniżej, do czego zachęcamy.