Centrum Chrześcijańskie KANAAN w Zduńskiej Woli

Słowo z 1.7.2018 – Zachęcenie do dzielenia się Ewangelią

Nasze kolejne spotkanie miało miejsce 1 lipca 2018 roku. Kazanie powiedział nasz pastor Paweł Pławski. Tym razem skupił się na dwóch nakazach, jakie Pan Jezus dał swoim uczniom, zanim został wzięty do nieba: by głosić Ewangelię oraz czynić ludzi uczniami.

Pastor opisywał, w jaki sposób głosić Ewangelię, aby ludzie byli nią zainspirowani. Ważne w tym jest własne przekonanie i doświadczenie Bożego działania w swoim życiu. Z drugiej strony jest potrzebne być autorytetem dla innych, by móc przekazywać im swoje doświadczenie w życiu z Jezusem, tak jak ważne jest mieć inną osobę, do której można zwrócić się ze swoimi wątpliwościami i problemami.

Zapraszamy do wysłuchania nagrania z tego kazania. Można je odsłuchać poniżej, a także pobrać, klikając przycisk „Otwórz w nowej karcie” (pojawi się po najechaniu kursorem myszy na odtwarzacz), a potem w nowej karcie przycisk „Pobierz”. Dodajemy także konspekt w formacie PDF TUTAJ. Dzięki niemu można jednocześnie słuchać kazania i czytać najważniejsze treści.

Zapraszamy też na kolejne nasze spotkania w każdą niedzielę o 11.00.