Centrum Chrześcijańskie KANAAN w Zduńskiej Woli

Przesłanie z 19 marca 2019 – Jaki jest cel Kościoła

W niedzielę 19 marca 2019 roku nasz pastor mówił kazanie o tym, że Bóg ma cel dla Kościoła, którym jest umożliwienie ludziom spotkać się z Nim. „Kościół” to nie budynek lecz sfera, w której działa Duch Święty i ze spotkania z Nim powstają dobre owoce. Jednym z nich jest też chęć powiedzenia innym, by poddali swoje życie Jezusowi jako Panu.

Kazanie to można wysłuchać za pomocą odtwarzacza poniżej, a także pobrać plik na dysk komputera – wystarczy kliknąć w odtwarzaczu przycisk „Otwórz w nowej karcie”, a potem „Pobierz”.