Centrum Chrześcijańskie KANAAN w Zduńskiej Woli

29.11.2020 – Bóg daje nam odpowiedzialność

Na koniec listopada nasz pastor mówił o tym, że gdy Bóg stworzył człowieka, dał mu zarówno władzę, jak i odpowiedzialność względem ogrodu Eden, który dał mu za mieszkanie. Podobnie też Bóg działał w historii Izraela, gdzie wyznaczył sędziów, którym pomagał przewodzić temu narodowi. Również w Kościele Bóg wyznacza ludzi do brania odpowiedzialności za konkretne sfery jego działalności, które są ważne, nawet jeśli nie na świeczniku. Ważnym jest też, że tak jak do Adama Bóg przyprowadził Ewę, tak też dziś Jego wolą jest, by ludzie w Kościele działali zespołowo, tak jak również robił to Święty Paweł.

Zachęcamy do wysłuchania nagrania z tego spotkania. Można to zrobić dzięki odtwarzaczowi poniżej, a także pobrać plik .mp3, tak by odsłuchać go później. Wystarczy kliknąć przycisk w odtwarzaczu „Otwórz w nowej karcie”, a w nowej karcie „Pobierz”.