Centrum Chrześcijańskie KANAAN w Zduńskiej Woli

14.6.2020 – Jak dbać o relację z Bogiem

Czternastego czerwca nasze nabożeństwo poprowadził Grzegorz Wardęga. Skupił się na ważnym aspekcie życia każdego z nas – co robimy z danym nam czasem. Bogu zależy na tym, byśmy w naszym życiu wykonywali Jego wolę i Go kochali w swoich sercach, jednak On nie potrzebuje tego, tak jak my sami. Kochanie Boga i bycie Mu posłusznym sprawiają, że nie musimy doświadczać konsekwencji grzechów i cierpieć z ich powodu. Bóg chce oczyszczać nasze życie z niewłaściwych postaw i uczynków, tak by nie zajmowały danego nam czasu, byśmy wykorzystywali czas zgodnie z Jego wolą.

Na podstawie przypowieści o synu marnotrawnym Grzegorz pokazał, w jaki sposób możemy Bogu pozwolić nas zmienić – potrzebujemy zastanowić się z pomocą Ducha Świętego nas swoim zachowaniem, by pokazał nam, w jaki sposób źle używamy dany nam czas, z jakich rzeczy powinniśmy zrezygnować i za jakie przeprosić, a następnie podjąć decyzję o zmianie i zacząć ją wykonywać.

To ważne słowo. Zachęcamy do jego przesłuchania. Można to zrobić po kliknięciu przycisku „Otwórz w nowej karcie” w odtwarzaczu poniżej, a w nowej karcie „Pobierz”.