Centrum Chrześcijańskie KANAAN w Zduńskiej Woli

Zasady wiary

Członkowie. Centrum Chrześcijańskiego KANAAN wierzą, że:
Bóg jest Trójcą,
Bóg Ojciec kocha wszystkich ludzi,
Bóg Syn, Jezus Chrystus jest Zbawicielem i Uzdrowicielem, Panem i Królem,
Bóg Duch Święty zamieszkuje wierzących chrześcijan i udziela im mocy, aby mogli kontynuować posługę Chrystusa na ziemi.
Członkowie Centrum Chrześcijańskiego KANAAN:
wyznają, że Jezus Chrystus z Nazaretu przyszedł w ciele na świat jako obiecany Syn Boży, Mesjasz, Zbawiciel i Odkupiciel. Został poczęty za sprawą Ducha Świętego z Marii dziewicy,
wierzą, że Syn Boży wstąpił do nieba i siedzi teraz po prawicy majestatu Boga, skąd przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych,
wierzą, że Biblia jest natchnionym pismem przez Boga, wystarczającym do poznania prawdy, objawieniem Bożym. Jest ona wyłączną i jedyną nieomylną normą wiary i życia chrześcijańskiego.