Centrum Chrześcijańskie KANAAN w Zduńskiej Woli

Wizja

Kim chcemy się stać i co chcemy osiągnąć.
Wizją naszej pracy jest stworzenie miejsca, w którym wartości chrześcijańskie płynące z nauczania Jezusa Chrystusa umożliwią wszystkim zainteresowanym osiągnięcie życiowego celu.
Naszą wizję realizujemy poprzez:
składanie przekonującego świadectwa wiary w Jezusa,
odkrywanie i rozwijanie Bożych powołań do służby,
wychowywanie skutecznych współpracowników i liderów,
modlitwę o Kościół, miasto Zduńską Wolę i kraj,
prowadzenie działalności misyjnej.