Centrum Chrześcijańskie KANAAN w Zduńskiej Woli

Nasze dziedzictwo

W naszej działalności chcemy kontynuować spuściznę pozostawioną przez kościoły ewangeliczne istniejące w naszym mieście przed II wojną światową, tj. Kościół Zielonoświątkowy oraz Kościół Braci Morawskich. Nasze spotkania odbywają się w budynku należącym do Komendy Hufca ZHP w Zduńskiej Woli, który został wybudowany przez Kościół Braci Morawskich. Do dzisiaj pozostały trwałe ślady pierwszych budowniczych i właścicieli tego budynku.
Społeczność Braci Morawskich znana jest z bardzo praktycznego stosowania prawd ewangelii w codziennym życiu. Zasłynęli jako kupcy i wysokiej klasy rzemieślnicy różnych specjalności. Ich wysoki poziom gospodarowania wypływał bezpośrednio z zastosowania w codziennym życiu zasad ewangelii. Dlatego też głównym celem ich aktywności nie była prosperity gospodarcze ale działalność misyjna. Znani są jako największy ruch misyjny w historii chrześcijaństwa. Wysłali na „pola misyjne” całego świata największą liczbę misjonarzy. Dzisiaj wiele kościołów, ruchów misyjnych, organizacji odwołuje się w początkach swojej działalnosci do misjonarzy przybyłych ze wspólnoty Braci Morawskich. Między innymi położyli oni podwaliny pod społeczność Kościoła Baptystów w Łodzi.