Centrum Chrześcijańskie KANAAN w Zduńskiej Woli

Nasza historia

Nasze pierwsze spotkania zaczęliśmy organizować w drugiej połowie lat 80-tych ub. wieku. Początkowo miały one charakter nieformalny i odbywały się w domach prywatnych Uczestniczyły w nich osoby, które wcześniej poznały Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela i doświadczyły realnej przemiany swojego życia. W trakcie tych spotkań doświadczaliśmy wyraźnego działania Boga, co miało później wpływ na różne dziedziny naszego życia.
Po pewnym czasie zaczęliśmy funkcjonować już nie jako grupa przyjaciół ale jako Kościół Lokalny Centrum Chrześcijańskiego KANAAN we Wrocławiu.
Od samego początku inspiracją dla nas były chrześcijańskie wartości płynące z nauczania Jezusa Chrystusa.
Oprócz pracy duszpasterskiej podejmowaliśmy różnego rodzaju działalność społeczną. W jej ramach organizowaliśmy: koncerty, warsztaty muzyczne, sesje nagraniowe, seminaria, spotkania okolicznościowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, a także pomoc charytatywną w ramach ogólnopolskiej akcji Gwiazdkowa Niespodzianka oraz doraźne nieodpłatne przekazywanie odzieży i żywności.