Centrum Chrześcijańskie KANAAN w Zduńskiej Woli

Misja

Centrum Chrześcijańskie KANAAN Kościół Lokalny „Jezus jest drogą” w Zduńskiej Woli istnieje po to aby rozwijać i wspierać namaszczenie apostolskie i misyjne w Kościele poprzez odkrywanie zgodnego współdziałania w służbie dla Jezusa.
„Lecz abyśmy będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w tego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie zasilające się stawy według zgodnego z przeznaczeniem współdziałania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości”
Z listu Apostoła Pawła do Efezjan 4: 15-16.