Centrum Chrześcijańskie KANAAN w Zduńskiej Woli

Kim jesteśmy

Centrum Chrześcijańskie KANAAN Kościół Lokalny „Jezus jest drogą” w Zduńskiej Woli jest częścią Centrum Chrześcijańskiego KANAAN z siedzibą we Wrocławiu (www.kanaan.org.pl). Nasz Kościół jest wspólnotą ludzi wierzących w Trójjedynego Boga – Ojca, Syna i Ducha Świętego i wyznających zasady wiary wynikające z Pisma Świętego.
Celem działalności Centrum Chrześcijańskiego KANAAN jest głoszenie Ewangelii, nauczanie Słowa Bożego oraz krzewienie idei chrześcijańskich.
Kościół KANAAN w dniu 10 października 1996 r., postanowieniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji został wpisany pod pozycją 119 do Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych.
Nabożeństwa
Zapraszamy na nabożeństwa w niedzielę o godz. 11.00.
Niedzielne nabożeństwa odbywają się przy ul. Łaskiej 46 (sala widowiskowa DK Lokator, 1 piętro, wejście z tyłu budynku).
Pozostałe spotkania odbywają się przy ul. Złotnickiego 23 (budynek Hufca ZHP, wejście od strony hotelu Hades).
Dzieci zapraszamy na szkółkę niedzielną.