Centrum Chrześcijańskie KANAAN w Zduńskiej Woli

Spotkanie hebrajskie

Od 2008 r. organizujemy „spotkania hebrajskie”, które co 2 tygodnie w piątkowe wieczory odbywają się w budynku Kościoła. Czas spotkań nie jest przypadkowy, bowiem w piątkowy wieczór w porze w której naród żydowski zbiera się przy wieczerzy szabatowej chcemy poprzez modlitwę, wypełniając słowa Pisma Świętego, błogosławić potomków Jakuba. W czasie spotkań poznajemy kulturę i tradycję żydowską, słuchamy muzyki żydowskiej, oglądamy filmy o tej tematyce a także rozmawiamy na temat aktualnej sytuacji w Izraelu.

Czerpiąc inspirację z tych spotkań Kościół zaprosił i gościł Pastora oraz członków kongregacji mesjańskiej Star of Betlehem z Mińska na Białorusi oraz liderów Stowarzyszenia Służba Szalom w Oświęcimiu. Zorganizowaliśmy także spotkanie z Panią Ewą Tomczyńską – wiceprzewodniczącą łódzkiego oddziału Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu.

Jeżeli to co robimy Cię zainteresowało, to czuj się zaproszony.