Centrum Chrześcijańskie KANAAN w Zduńskiej Woli

Spotkania z Biblią

Hebr. 4,12: Bo słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca.

Od 2010 roku organizujemy w naszym kościele cotygodniowe spotkania studium biblijnego. Te kameralne spotkania zaistniały z powodu pragnienia serc ludzi wierzących, aby szukać Bożej mądrości i Jego prowadzenia w codziennym życiu.

W czasie naszych spotkań koncentrujemy się głównie na Słowie Bożym – poznajemy je, rozważamy i podejmujemy dyskusję, jak w praktyczny sposób zastosować je w naszym życiu. Poświęcamy też pewien czas na przygotowanie swojego wnętrza, gdy oddajemy Bogu chwałę poprzez modlitwę opartą na psalmach i wspólny śpiew. Dzięki temu możemy pogłębić swoją więź z kochającym nas Ojcem oraz nabrać sił do życia w Jego woli. Przez obecność na spotkaniach możemy wyciszyć swoje myśli i emocje, pełne zgiełku dnia codziennego, oraz nasycać się Słowem, które jest pełne życia, nadziei i mądrości.

Zachęcamy Cię do udziału. Wierzymy, że na tych spotkaniach odkryjesz prawdę, która uwolni i pobłogosławi Twoje życie.
Odbywają się one w każdą środę o godz. 19.00.