Centrum Chrześcijańskie KANAAN w Zduńskiej Woli

Spotkania uwielbienia i modlitwy

Integralną częścią życia naszego kościoła jest wyrażanie czci i uwielbienia oraz oddawanie chwały Jezusowi Chrystusowi. Dla tego celu powstała wśród nas grupa osób, zajmująca się stroną muzyczną nabożeństw. Grupę tą tworzą osoby wrażliwe i zdolne muzycznie, które wciąż rozwijają swój talent. Pismo Święte naucza, że prawdziwi czciciele Boga oddają Mu cześć w Duchu i prawdzie. Jest to dla nas bardzo ważne przesłanie i wskazówka, w jaki sposób możemy podobać się Bogu w tej dziedzinie.

Oddawanie Bogu chwały poprzez muzykę przybierało różne formy – od prostych linii melodycznych chorału, przez wykorzystanie znanych melodii tradycyjnych, aż po rozbudowane formy instrumentalno-wokalne, często improwizowane i połączone z modlitwą wstawienniczą. Z pewnością sama warstwa muzyczna jest bardzo ważna – pomaga nam wyciszyć się i nastroić duchowo do przeżywania Bożej obecności. Ważniejsza jest jednak postawa wierzącego i stan jego serca. Zgodnie z cytowanym wersetem stajemy przed Panem w Duchu – szukamy Jego prowadzenia i inspiracji w uwielbieniu, nie polegamy na swoich umiejętnościach bądź odczuciach. Zapraszamy Ducha Świętego do objęcia panowania nad nami, wyrażamy swoje pragnienie, aby On pokierował tym szczególnym czasem chwały. Stajemy także w prawdzie – nie skrywamy grzechu lecz go wyznajemy, jesteśmy szczerzy, odsłaniamy swoje wnętrze, stajemy świadomi zarówno własnej słabości jak i łaski Bożej, która nas wzmacnia, posila, pociesza i napawa nadzieją. Obecność Boga jest źródłem prawdziwej siły i radości, koi nasz ból i daje nam przedsmak nieba. Tam ujrzymy naszego kochanego Tatusia twarzą w twarz.

 • „Panie mój – ja czekam na twój niebiański głos,
  chcę mieć pewność Panie, że jesteś blisko mnie.
  Nic nie zaspokoi mnie, jak tylko Słowo twe,
  a więc Panie pomóż mi – bym nie opuścił Cię.
  Twa obecność usuwa strach, Twa obecność,
  Twa obecność to jest mój dom, Twa obecność”