Centrum Chrześcijańskie KANAAN w Zduńskiej Woli

Spotkania hebrajskie

Od 2008 r. organizujemy „spotkania hebrajskie”. Odbywają się co piątek o godz. 19.00. Czas spotkań nie jest przypadkowy – jest to bowiem pora, w której naród żydowski zbiera się przy wieczerzy szabatowej. Chcemy poprzez modlitwę, wypełniając słowa Pisma Świętego, błogosławić potomków Jakuba. W czasie spotkań poznajemy kulturę i tradycję żydowską, słuchamy muzyki żydowskiej, oglądamy filmy o tej tematyce, a także rozmawiamy na temat aktualnej sytuacji w Izraelu.

Czerpiąc inspirację z tych spotkań Kościół zaprosił i gościł pastora oraz członków kongregacji mesjańskiej Star of Betlehem z Mińska na Białorusi oraz liderów Stowarzyszenia Służba Szalom w Oświęcimiu. Zorganizowaliśmy także spotkanie z panią Ewą Tomczyńską – wiceprzewodniczącą łódzkiego oddziału Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu.

Obecnie spotkania są organizowane we współpracy z Kościołem Chrześcijańskim JEZUS ŻYJE przy ul. Warckiej 8 w Sieradzu.

Jeżeli to, co robimy, Cię zainteresowało, czuj się zaproszony. Aby otrzymać więcej informacji, kiedy i gdzie odbędzie się następne spotkanie, skontaktuj się z nami.