Centrum Chrześcijańskie KANAAN w Zduńskiej Woli

Plan tygodniowy społeczności

Poniedziałek: modlitwa z udziałem Starszych Społeczności (18.00-19.00)

  • List Św. Jakuba 5,13-15: Cierpi kto między wami? Niech się modli. Weseli się kto? Niech śpiewa pieśni. Choruje kto między wami? Niech przywoła starszych Kościoła i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie; jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. (BW).

Środa: studium biblijne Słowa Bożego (19.00-20.30)

  • Księga Jeremiasza 23,29: Czy moje słowo nie jest jak ogień – mówi Pan – i jak młot, który kruszy skałę. (BW / BT).
  • List do Hebrajczyków 4,12-13: Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim, przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. (BW).
  • Księga Izajasza 55,11: Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust [mówi Bóg]: Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem (BW).
  • Księga Przypowieści Salomona 4,20-22: Synu mój, zwróć uwagę na moje słowa; nakłoń ucha do moich mów! Nie spuszczaj ich z oczu, zachowaj je w głębi serca, bo są życiem dla tych, którzy je znajdują, i lekarstwem dla całego ich ciała (BW).

Czwartek: modlitwa o sprawy biznesowe (18.30-19.00)

  • List Jakuba 1,5-6: A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania …. (BW).

Niedziela: Nabożeństwo Społeczności C.Ch. KANAAN (11.00-13.30)

  • List Apostoła Pawła do Efezjan 4,15-16: …lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w niego, który jest Głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości.

Wtorek, środa, piątek: spotkanie z modlitwą (18.30-19.00)

  • 1 List Apostoła Pawła do Tesaloniczan 5,17: Nieustannie się módlcie. (BT)