Centrum Chrześcijańskie KANAAN w Zduńskiej Woli

Co robimy

W Centrum Chrześcijańskim KANAAN staramy się, aby każdy w działalność kościoła mógł wnieść te talenty, którymi przez Boga jest szczególnie obdarowany oraz chcemy, aby inni mogli z tego skorzystać. Różne osoby stoją na czele takich form aktywności jak:

  1. grupa uwielbienia – grupa osób zajmująca się głównie stroną muzyczną spotkań kościoła;
  2. spotkania „hebrajskie” – dla osób interesujących się Izraelem, jego historią w kontekście biblijnym oraz mających pragnienie modlitwy za ten naród;
  3. spotkania z Biblią – gdzie koncentrujemy się wokół Słowa Bożego, poznajemy je, rozważamy i podejmujemy dyskusję – jak w praktyczny sposób zastosować je w naszym życiu;
  4. szkółka niedzielna – czyli zajęcia, które bardziej interesują dzieci w czasie gdy dorośli mają niedzielne spotkanie. Szkółka działa wśród dzieci członków społeczności i dzieci osób z nami zaprzyjaźnionych.

Ponadto członkowie społeczności biorą aktywny udział w działaniach ponaddenominacyjnych, takich jak:

  1. służba kobiet – organizuje spotkania dla kobiet mające na celu wsparcie i pomoc w pokonywaniu problemów w relacjach małżeńskich i rodzicielskich;
  2. spotkania biznesowe – dla osób odkrywających plusy i minusy samozatrudnienia.

Część z tych aktywności ma własne, osobne miejsce w tygodniu. Część informacji można znaleźć tu. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami – przejdź na stronę Kontakt.