Centrum Chrześcijańskie KANAAN w Zduńskiej Woli

Wydarzenia

21.2.2021 – Wizyta pastora Bolesława Paliwody

W niedzielę 21 lutego odwiedził nas pastor kościoła Kanaan we Wrocławiu – Bolesław Paliwoda. Podzielił się ważnym (jak zawsze) przesłaniem na obecny czas, w którym

WIĘCEJ

7.2.2021 – Bóg przebacza grzechy

Krzysztof Wrąbel poprowadził nasze pierwsze nabożeństwo w lutym 2021 roku. Mówił o tym, że Bóg daje nam życie w obfitości dzięki Swojej dobroci. On chce, byśmy byli

WIĘCEJ

24.1.2021 – Słowo do Kościoła od naszych gości

Na koniec stycznia mieliśmy gości: Desy i Jarosława Plamowskich. Desy podzieliła się tym, co Bóg położył jej na sercu jako ważne dla Kościoła w obecnej dekadzie XXI

WIĘCEJ

17.1.2021 – Słuchaj Bożego głosu

Zachęcamy do wysłuchania słowa od Pawła Pławskiego z kolejnej niedzieli. Nasz pastor zachęcał, by każdy chrześcijanin nauczył się słuchać bezpośredniego Bożego

WIĘCEJ

3.1.2021 – Jak się modlić

Pierwsze przesłanie w roku 2021 powiedział Krzysztof Wrąbel, a poświęcił je temu, w jaki sposób jako chrześcijanie powinniśmy się modlić. Na podstawie Ewangelii Jana

WIĘCEJ

27.12.2020 – Co robić w czasie kryzysu

Rok 2020 zamknęliśmy kazaniem Grzegorza Wardęgi, mówiącym o tym, jaką postawę jako chrześcijanie powinniśmy mieć w trudnych czasach. Najważniejszym jest poddać się

WIĘCEJ

20.12.2020 – Źródło siły w kryzysie

Ostatnie kazanie przed Świętami Bożego Narodzenia nasz pastor poświęcił przypomnieniu, że wiara w spełnienie się Bożych obietnic jest źródłem działania Bożej mocy w

WIĘCEJ

6.12.2020 – Jezus prowadzi i daje siłę w życiu

Ewa Pławska na swoim pierwszym kazaniu w grudniu zaczęła od powiedzenia, że Bóg ma plan dla życia każdego z nas i chce, byśmy mówili o Nim innym ludziom i okazywali im

WIĘCEJ

29.11.2020 – Bóg daje nam odpowiedzialność

Na koniec listopada nasz pastor mówił o tym, że gdy Bóg stworzył człowieka, dał mu zarówno władzę, jak i odpowiedzialność względem ogrodu Eden, który dał mu za

WIĘCEJ

15.11.2020 – Uczynki, które mają wartość przed Bogiem

Nauczanie naszego pastora z 15. listopada było poświęcone temu, jakie uczynki Bóg chce, by ludzie wykonywali. Bóg dla każdego z nas ma plan, który chce, byśmy wykonali. On

WIĘCEJ

18.10.2020 – Dziedzictwo w Chrystusie

W niedzielę osiemnastego października 2020 r. gościł u nas pastor Bolesław Paliwoda z kościoła Kanaan z Wrocławia. Podzielił się bardzo ważnym przesłaniem o tym, że

WIĘCEJ

13.9.2020 – Bóg Cię kocha i chce Cię zmienić

Mówiąc swoje kolejne przesłanie we wrześniu, Ewa Pławska skupiła się na tym, że ludzie są Bożymi narzędziami na ziemi, ale to, na ile On będzie nas używać, zależy

WIĘCEJ

6.9.2020 – Zasady budowania Kościoła: ewangelizacja

Na pierwszym kazaniu września 2020 roku Ewa Pławska zachęcała nas do ewangelizacji, mówieniu innym, jak mogą zostać zbawieni dzięki Panu Jezusowi. Skupiła się na paru

WIĘCEJ

30.8.2020 – Bóg chce nas zmienić

Na koniec sierpnia nasz pastor podzielił się przesłaniem, że Bóg karci swoich ludzi i stawia przed nimi wyzwania, gdy uznaje, że tego potrzebują. Zawsze celem tego jest, by

WIĘCEJ

9.8.2020 – Życie jako uczeń Jezusa

Na swoim pierwszym sierpniowym kazaniu Grzegorz Wardęga mówił o tym, jaką rolę spełniają na ziemi ludzie, którzy oddali Panu Jezusowi swoje życie – poprzez nich Bóg

WIĘCEJ