Centrum Chrześcijańskie KANAAN w Zduńskiej Woli

Wydarzenia

7.11.2021 – Jak współpracować z Bogiem

Ewa Pławska podzieliła się kazaniem, którego treść warto przepracować, jeśli chcemy dojść do dojrzałości w życiu z Bogiem. Powiedziała, że Bóg chce zmieniać

WIĘCEJ

31.10.2021 – Jak radzić sobie z grzechem (cz. 2)

Na spotkaniu na koniec października nasz pastor kontynuował temat z poprzedniego tygodnia: mówił o tym, czym jest grzech, jak postępować, by się on nam nie przydarzał i co

WIĘCEJ

24.10.2021 – Jak radzić sobie z grzechem

Na naszym kolejnym kazaniu w październiku nasz pastor mówił o grzechu. Każdy z nas ma doświadczenie z nim związane, więc powinniśmy wiedzieć, co robić w sytuacji, kiedy

WIĘCEJ

17.10.2021 – Gościł u nas pastor Bolesław Paliwoda

Pastor Bolesław odwiedzając nas, podzielił się ważnym przesłaniem o bojaźni Bożej. To szacunek wobec Boga, który człowiek ma w sercu, i który powinien motywować nasze

WIĘCEJ

3.10.2021 – Kościół, który współdziała z Bogiem

Na naszym następnym nabożeństwie pastor podzielił się przesłaniem o tym, że Bóg każdego z nas przygotowuje na moment, kiedy On będzie robić coś ważnego, byśmy my

WIĘCEJ

26.9.2021 – Nie gorsz bliźniego

Na ostatnim kazaniu we wrześniu Grzegorz Wardęga powiedział o bardzo ważnej kwestii: to prawda, że każdy jest winien swojego grzechu, jednak czasem to nasze zachowanie może

WIĘCEJ

19.9.2021 – Trwałe owoce

W kolejnym kazaniu nasz pastor starał się przekazać, że Bóg chce, by ludzie wykonywali uczynki zgodne z Jego wolą, bo to uczynki pokazują wartość ludzi i za nie Bóg

WIĘCEJ

5.9.2021 – Jak Bóg nas kocha

Wrzesień zaczęliśmy od kazania Krzysztofa Wrąbla o Bożej miłości. Tak jak w sierpniu mówił o tym, jak człowiek może zacząć kochać Boga i trwać w tym, tak teraz

WIĘCEJ

29.8.2021 – Wiara i dzieła wiary

Dla niektórych było to ostatnie nabożeństwo w trakcie wakacji, a na nowy rok szkolny nasz Pastor mówił o wierze, dzięki której możemy podejmować się trudnych zadań.

WIĘCEJ

1.8.2021 – Spotkanie z Bogiem

Sierpień zaczęliśmy od przesłania naszego pastora, w którym mówił, że czasy na świecie stają się coraz cięższe i dlatego każdy chrześcijanin powinien nauczyć się

WIĘCEJ

25.7.2021 – Jak (po)kochać Boga

Na koniec lipca Krzysztof Wrąbel powiedział bardzo krótkie, 12-minutowe kazanie o tym, że Bóg stworzył nas do tego, byśmy doświadczali Jego miłość. Tylko dzięki temu

WIĘCEJ

11.7.2021 – Tarcza wiary

Nasz pastor, Paweł Pławski, podzielił się inspirującym słowem, w którym skupił się na roli wiary w życiu chrześcijanina, którą św. Paweł w swoim Liście do Efezjan

WIĘCEJ

27.6.2021 – Goście z Łodzi

Na koniec czerwca odwiedził nas Zbigniew Kacprzak, który wraz z żoną poprowadzili spotkanie. Zbigniew powiedział kazanie, w którym zachęcił do wierności Bogu, by w czasie

WIĘCEJ

20.6.2011 – Funkcjonowanie Kościoła

Zachęcamy do przesłuchania kolejnego kazania naszego pastora Pawła Pławskiego. Pastor mówił, że do rozwoju Kościoła potrzeba, by chrześcijanie, zgodnie z Bożym

WIĘCEJ

13.6.2021 – Wizyta pastora Bolesława Paliwody

W połowie czerwca odwiedził nas pastor Bolesław Paliwoda z kościoła Kanaan we Wrocławiu. Jak zawsze podzielił się ważnym przesłaniem, w którym skupił się na tym, w

WIĘCEJ