Centrum Chrześcijańskie KANAAN w Zduńskiej Woli

Wydarzenia

3.1.2021 – Jak się modlić

Pierwsze przesłanie w roku 2021 powiedział Krzysztof Wrąbel, a poświęcił je temu, w jaki sposób jako chrześcijanie powinniśmy się modlić. Na podstawie Ewangelii Jana

WIĘCEJ

27.12.2020 – Co robić w czasie kryzysu

Rok 2020 zamknęliśmy kazaniem Grzegorza Wardęgi, mówiącym o tym, jaką postawę jako chrześcijanie powinniśmy mieć w trudnych czasach. Najważniejszym jest poddać się

WIĘCEJ

20.12.2020 – Źródło siły w kryzysie

Ostatnie kazanie przed Świętami Bożego Narodzenia nasz pastor poświęcił przypomnieniu, że wiara w spełnienie się Bożych obietnic jest źródłem działania Bożej mocy w

WIĘCEJ

6.12.2020 – Jezus prowadzi i daje siłę w życiu

Ewa Pławska na swoim pierwszym kazaniu w grudniu zaczęła od powiedzenia, że Bóg ma plan dla życia każdego z nas i chce, byśmy mówili o Nim innym ludziom i okazywali im

WIĘCEJ

29.11.2020 – Bóg daje nam odpowiedzialność

Na koniec listopada nasz pastor mówił o tym, że gdy Bóg stworzył człowieka, dał mu zarówno władzę, jak i odpowiedzialność względem ogrodu Eden, który dał mu za

WIĘCEJ

15.11.2020 – Uczynki, które mają wartość przed Bogiem

Nauczanie naszego pastora z 15. listopada było poświęcone temu, jakie uczynki Bóg chce, by ludzie wykonywali. Bóg dla każdego z nas ma plan, który chce, byśmy wykonali. On

WIĘCEJ

18.10.2020 – Dziedzictwo w Chrystusie

W niedzielę osiemnastego października 2020 r. gościł u nas pastor Bolesław Paliwoda z kościoła Kanaan z Wrocławia. Podzielił się bardzo ważnym przesłaniem o tym, że

WIĘCEJ

13.9.2020 – Bóg Cię kocha i chce Cię zmienić

Mówiąc swoje kolejne przesłanie we wrześniu, Ewa Pławska skupiła się na tym, że ludzie są Bożymi narzędziami na ziemi, ale to, na ile On będzie nas używać, zależy

WIĘCEJ

6.9.2020 – Zasady budowania Kościoła: ewangelizacja

Na pierwszym kazaniu września 2020 roku Ewa Pławska zachęcała nas do ewangelizacji, mówieniu innym, jak mogą zostać zbawieni dzięki Panu Jezusowi. Skupiła się na paru

WIĘCEJ

30.8.2020 – Bóg chce nas zmienić

Na koniec sierpnia nasz pastor podzielił się przesłaniem, że Bóg karci swoich ludzi i stawia przed nimi wyzwania, gdy uznaje, że tego potrzebują. Zawsze celem tego jest, by

WIĘCEJ

9.8.2020 – Życie jako uczeń Jezusa

Na swoim pierwszym sierpniowym kazaniu Grzegorz Wardęga mówił o tym, jaką rolę spełniają na ziemi ludzie, którzy oddali Panu Jezusowi swoje życie – poprzez nich Bóg

WIĘCEJ

12.7.2020 – Jak żyć w relacji z Bogiem

W dzień drugiej tury wyborów prezydenckich nasz pastor nauczał o paru zasadach życia z Bogiem. Najważniejszą jest, że takie życie to nie zbiór zasad, lecz pewnego rodzaju

WIĘCEJ

5.7.2020 – Wizyta Sławomira Stawiarza

W pierwszą niedzielę lipca odwiedził nas nasz przyjaciel – Sławomir Stawiarz, lider pabianickiego oddziału Chrześcijańskiej Misji Społecznej Teen Challenge. Mówił do

WIĘCEJ

21.6.2020 – Pokaż, że Jezus jest Panem twojego życia

Dwudziestego pierwszego czerwca nasze nabożeństwo poprowadził Krzysztof Wrąbel. Przypominał, że nasze słowa i zachowanie w codziennych sytuacjach świadczą o tym, kim

WIĘCEJ

14.6.2020 – Jak dbać o relację z Bogiem

Czternastego czerwca nasze nabożeństwo poprowadził Grzegorz Wardęga. Skupił się na ważnym aspekcie życia każdego z nas – co robimy z danym nam czasem. Bogu zależy na

WIĘCEJ